Svet-Stranek.cz
RVS Dolánky

VÍTÁM TĚ NA STRÁNKÁCH RVS DOLÁNKY:dolanky.svet-stranek.cz

VÍTÁM TĚ NA STRÁNKÁCH RVS DOLÁNKY

Tak něco málo z historie.

Krycí číslo: VÚ 4453
Zřízení: 1.9.1961(fakticky 20.7.1961)nařízením velitele 3.sPVOS čj.0027/61
23.spojovací prapor
Dislokace:Žatec

V podřízení:
Velitelství 3.sPVOS(1961-1969)
Velitelství 3.dPVOS(1969-1991)
Velitelství 3.dPVO (1991-1992)
(ještě v podřízení AČR do konce roku 1993,pak Velitelství 4.sPVOS)

Velitelé 23. spojpr.

kpt. Melena Jan (1961-1962)
mjr.Kolečáni Karol (1962-1963)
mjr.Mudroň Ján (1963-1964)
mjr.Janoušek František (1964-1967)
kpt.Ing.Starý Adolf (1967-1973)
mjr.Kolár Josef (1973-1978)
kpt.Ing.Kučera Vlastimil (1978-1981)
mjr.Hamlík Rostislav (1981-1987)
mjr.Lněníček Rostislav (1987-1989)
mjr.Ing.Dědek František (1989 do zrušení)

-Organizace spojovacího praporu:
a)štáb;Velitelská rota s aut.četou,dílna,hosp.družstvo;praporní poddůst.škola
b)Jednotky bojového zabezpečení:
1.provozní rota
2.rádiová rota(na velitelském stanovišti ve Větrušicích)
3.rádiová rota(na VS,Homole,Dolánky)
4.rota záložního spoj. uzlu(provozní četa ZVS;řijímací středisko,kabelová četa-Hvožďany,CHrášťany)

Po reorganizaci k 1.9.1969 tvořily sestavu bojového zabezpečení praporu:

-1.spojovací rota VS:četa přijímacího střediska,1.četa VS (VOZDUCH),2.četa VS,provozní četa(družstva provozní,telef.a dálnopisné ústředny,povětr.stanice)
-2.spojovací rota ZVS:četa přijímacího střediska;radiová četa stanic KV;radiová četa stanic VKV,četa směrových stanic,provozní četa
-3.spojovací rota(radioreléová),četa technického zabezpečení,provozní četa(při nástupu povolanců a záloh působilo u ní výcvikové středisko)

-Technická opravna: dílna pro opravy automobilní a radiotechnické techniky

V roce 1981 byla původní 3. spojovací rota přejmenována na 4. výcvikovou rotu a vznikla ,,nová" 3.rota mobilních prostředků.(od roku 1985 dislokována v prostoru Hory Sv.Šebastiána)Na podzim r.1986 bylo zrušeno záložní velitelské stanoviště 3.dPVOS v Bechyni a bylo redislokováno do nových prostor.Spolu s ním byly redislokovány zabezpečovací spojovací jednotky.

Součásti 23.spojpr. byl dislokovány v Žatci na letišti i ve městě,(pro spojení velitelství svazku s velitelským stanovištěm bylo zřízeno směrové spojení mezi RUT a Větrušicemi),dále Dolánky,Drahlín(retlansační stanice),Homole,Hvožďany,CHrášťany,Hora Sv.Šebestiána.

Mobilní radiostanice tvořily zejména zástavby ve skříňových automobilech
P V-3S: R-824,R-834,RDM-12A/B,R-118,R-140,R-102 přijímací a vysílací.Také radiovozy T-805(RDS 66,SUD 3) Část techniky byla v zástavbách ,,ZILů"

Elektrocentrály zastupovaly typy: EC 1 kW,EC 15 kVA,EC 30 kVA

Zrušení: 31.12.1992

K 1.1.1993 přešel do složení AČR
K 31.3.1994 byl 23.spojovací prapor(po zrušení 3.d PVO)reorganizován/přečíslován na 43.spojovací prapor v podřízení 4.sboru PVO a definitivně zrušen k 31.12.1994


Za informace děkuji panu Stanislavu Vystavělovi.

Skype Ladyk 111
ICQ 374055780
ladislavtechl&seznam.cz